Osuszanie Podposadzkowe

Osuszanie podposadzkowe nazywane również osuszaniem stref izolacji posadzki.

Problem zalania stref izolacji dotyczy budynków wzniesionych po 2000r. , w których zastosowano w posadzce warstwę izolacji w postaci styropianu.

W przypadku wycieku woda dostaje się pod posadzkę poprzez szczelinę dylatacyjną. Pozostawienie tej wody skutkuje zawilgoceniem ścian przyległych do zalanej strefy i kapilarnym podciąganiem wody. Uwidacznia się to na ścianach powyżej posadzki (złuszczenie farby, zmiana koloru).

Zawilgoceniu towarzyszy również nieprzyjemny zapach, który może być wyczuwalny wcześniej niż pojawienie się zmian na ścianach. Ponieważ strefa izolacji ograniczona jest przez folię woda nie ma możliwości samoistnie odparować!

W celu usunięcia wilgoci i osuszenia tej strefy, koniecznością jest wykonanie otworów w posadzce i przy użyciu odpowiedniego sprzętu usunięcie zalegającej tam wody i wilgoci. Wykonujemy otwory o średnicy 50mm, ponieważ taka wielkość otworów pozwala nam na uniknięcie uszkodzenia różnego rodzaju instalacji umieszczonych w posadzce(rury ogrzewania podłogowego, przewody elektryczne, wszelkiego rodzaju rury zasilające). Wcześniejsze pomiary kamerą termowizyjną, zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wykorzystanie innych urządzeń pomiarowych nigdy nie daje nam stuprocentowej gwarancji, że w danym miejscu w którym wykonujemy otwór nie przebiegają żadne instalacje. Z tego powodu otwór w pierwszej fazie wykonujemy przy użyciu wiertnicy a następnie rozkuwamy go ręcznie co pozwala nam uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń instalacji.Biorąc pod uwagę możliwości techniczne indywidualne dla każdego budynku dobieramy najlepszy możliwy sposób osuszenia danej posadzki tak aby czas jej osuszania był możliwie krótki. Czas osuszania jest w takich przypadkach bardzo ważny, ponieważ nie dopuszczamy i pozbywamy się możliwości rozwoju zagrzybienia.

Osuszanie podposadzkowe odbywa się dwiema metodami:

  • Podciśnieniowa- do wspomnianych wcześniej otworów wykonanych w posadzce wprowadza się i uszczelnia rury, do których podłącza się specjalne pompy z separatorami wytwarzającymi podciśnienie. Powietrze pod posadzkę zasysane jest przez szczeliny dylatacyjne między ścianą a jastrychem. W pierwszym etapie wysysana jest woda, którą urządzenie usuwa do kanalizacji za pomocą podłączonych do niego przewodów.
  • Nadciśnieniowa( możliwa do zastosowania wyłącznie w przypadku gdy mamy pewność, że pod posadzką nie zalega już woda). Zwykle metodę nadciśnieniową poprzedza metoda podciśnieniowa. W tym przypadku pod posadzkę przez otwory wtłacza się suche powietrze, które absorbuje wilgoć. Wydalane jest ono spod posadzki przez szczeliny dylatacyjne.

W pierwszej fazie osuszania metodą nadciśnieniową parametry ścian mogą wzrosnąć, ponieważ mają one bezpośredni kontakt z wydalanym wilgotnym powietrzem spod posadzki przez szczeliny dylatacyjne. Zarówno przy jednej jak i drugiej metodzie osuszania podposadzkowego koniecznie jest zastosowanie w suszonych pomieszczeniach osuszaczy kondensacyjnych lub adsorpcyjnych, które będą osuszały powietrze w pomieszczeniach i utrzymywały określoną wilgotność.