Najczęściej zadawane pytania związane z osuszaniem budynków i mieszkań:

Jak długo trwa proces osuszania mieszkania po zalaniu?

Czas osuszania budynku zależy od dużej ilości czynników między innymi takich jak lokalizacja, stopień zalania mieszkania czy też rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych. Duży wpływ na czas suszenia ma także rodzaj użytych urządzeń. Np w przypadku osuszania warstw izolacji- istnieją dwie metody jej osuszania: Nadciśnieniowa i podciśnieniowa.

W wielu sytuacjach połączenie tych metod skutkuje zwiększeniem skuteczności osuszania a tym samym skrócenie jego czasu!

Zastosowanie w pierwszej fazie metody podciśnieniowej do momentu w którym będziemy mieć pewność, że w 100% w warstwie izolacji nie ma już wody a następnie zamiana na metodę nadciśnieniową (wtłaczanie suchego powietrza w strefę izolacji) skróci czas osuszania.

Skąd będę wiedział, że moje mieszkanie zostało osuszone?

Pomiar parametrów ścian, posadzek przy użyciu określonych specjalistycznych urządzeń pomiarowych pozwoli nam na stwierdzenie czy proces osuszania można już zakończyć, czy trzeba go kontynuować.

Czy zwiększenie ciepła podczas procesu osuszania przyspieszy ten proces?

Podgrzewanie pomieszczeń w trakcie osuszania profesjonalnym sprzętem nie jest koniecznie a w niektórych przypadkach wręcz niewskazane.

Czy podczas procesu suszenia powinienem otwierać okno?

Wietrzenie przez okres ok. 20 min w ciągu dnia, jest wręcz wskazane. W pozostałym czasie gdy proces trwa okna muszą być bezwzględnie zamknięte.

Czy po usłudze osuszania pozostaną utrzymujące się nieprzyjemne zapachy?

Zwiększone ciepło i wilgotność zawsze prowadzą do nasilenia się nieprzyjemnych zapachów, które mogą pochodzić z suszących się materiałów budowlanych które zostały zalane. Nie są to jednak zapachy pleśni. Po pewnym czasie trwania procesu osuszania, gdy wilgotność zacznie spadać zauważysz, że zapachy te same znikną. Na koniec procesu osuszania wykonamy także ozonowanie pomieszczenia.

Dlaczego stosuje się wentylatory i osuszacze?

Kiedy spotkała Cię awaria i nastąpiło zalanie, woda mogła zostać wchłonięta np przez płyty karton gips, zastosowane podkłady i farby. Aby skutecznie je osuszyć konieczne jest cyrkulacja powietrza o dużej prędkości. W tym celu stosuje się wentylatory, które przyspieszają wchłanianie wchłoniętej wody do powietrza. Osuszacze natomiast usuwają nadmiar wilgoci w celu stworzenia warunków do wydajnego suszenia

Czy podczas procesu suszenia mogę przestawić urządzenia?

Nie. Jeśli chcesz przestawić urządzenia z jakiegoś powodu, najpierw skontaktuj się z nami

Kto odpowiada za opłacenie usługi osuszania mieszkania lub budynku?

W przypadku kiedy zalane pomieszczenia (budynek, lokal lub mieszkanie) są ubezpieczone a wykupiony wariant ubezpieczenia obejmuje tego typu szkody, koszty związane z likwidacją skutków zalania ponosi ubezpieczyciel. Są to zarówno koszty samego osuszania jak i inne czynności które należy wykonać do doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed zalania.

Najczęściej są to:

  • Malowanie
  • Naprawa Tynków (jeżeli zachodzi konieczność ich skucia)
  • Rozbieranie i montaż różnego rodzaju zabudów (np. szafy wnękowej, aneksy kuchenne itp)

Bardzo ważną sprawą w przypadku zalania jest powód z jakiego doszło do zalania. Jeżeli zalanie nastąpiło w skutek zaniedbania ubezpieczyciel nie uzna szkody.  Jeżeli szkoda została uznana (dowodem na to może być przesłanie przez ubezpieczyciela tzw. kwoty bezspornej na konto poszkodowanego)koszt likwidacji szkody pokrywa ubezpieczyciel.

Zdarzają się sytuacje, w których nie mamy pewności co do uznania szkody a poszkodowany chce jak najszybciej przystąpić do procesu likwidacji szkody (Czas od momentu powstania szkody do jej usunięcia jest tu bardzo ważny – im krótszy tym mniejsze są straty) Wówczas musi on wziąć na siebie odpowiedzialność zapłaty za usługę.

Oczywiście w momencie kiedy sytuacja się wyjaśni a ubezpieczyciel uzna szkodę. To on pokryje wszelkie koszty jej usunięcia. Dokumentację dotyczącą osuszania w takich przypadkach wykonuje się niezależnie od tego kto będzie płatnikiem wykonanej usługi.

Jeżeli zalanie dotyczy nieubezpieczonych pomieszczeń wtedy oczywiście koszta pokrywa właściciel. Przed przystąpieniem do prac dostajecie Państwo kosztorys do akceptacji. Po jego akceptacji przystępuje się do wykonania usługi.

Jak przebiega proces naprawy szkód po zalaniu mieszkania lub budynku?

Proces naprawy szkód po zalaniu mieszkania możemy podzielić na kilka etapów. Najpierw należy zlokalizować źródło wycieku a następnie je naprawić. Drugim krokiem jest usunięcie stojącej wody w budynku. Jeśli mamy to już za sobą należy wezwać profesjonalną firmę która zajmuje się osuszaniem mieszkań po zalaniu.

Zalane mieszkanie z winy spółdzielni co robić?

W przypadku zalania mieszkania z winy spółdzielni należy skontaktować się ze spółdzielnią mieszkaniową a szkodę zgłosić z jej polisy. W wielu przypadkach jeśli szkoda jest niewielka spółdzielnia może wyrazić chęć likwidacji szkody z własnych środków.